Högenergielektroner från jorden kopplade till vattenbildning på månen

En nyligen genomförd studie ledd av en planetforskare från University of Hawai'i i Manoa har avslöjat en banbrytande upptäckt om vattnets ursprung på månen. Forskarna fann att energiska elektroner i jordens plasmaark spelar en betydande roll i erosionsprocesserna på månens yta, vilket potentiellt kan bidra till skapandet av vatten. Deras resultat publicerades i tidskriften Nature Astronomy.

Koncentrationen och fördelningen av vatten på månen är avgörande för att förstå dess bildning och utveckling. Dessutom kan denna upptäckt kasta ljus över ursprunget till vattenis som finns i permanent skuggade områden på månen.

Jordens magnetfält, känt som magnetosfären, skyddar vår planet från rymdväder och skadlig strålning från solen. Samspelet mellan solvinden och magnetosfären skapar en långsträckt magnetisk svans som kallas plasmaskivan, som innehåller högenergielektroner och joner. Dessa partiklar kan komma från både jorden och solvinden.

Tidigare studier fokuserade på inverkan av högenergijoner från solvinden i rymdvittringen av himlakroppar som Månen. Men denna nya forskning belyser rollen av energiska elektroner från jorden i erosionsprocesserna på månens yta. Forskarna analyserade fjärranalysdata som erhållits från Moon Mineralogy Mapper-instrumentet under Indiens Chandrayaan-1-uppdrag för att studera förändringar i vattenbildning när månen rörde sig genom jordens magnetsvans.

Överraskande nog visade observationerna att vattenbildningen i jordens magnetsvans liknade när Månen var utanför magnetsvansen, där den bombarderas med solvind. Detta tyder på att det kan finnas ytterligare bildningsprocesser eller nya vattenkällor som inte är direkt associerade med solvinden. Forskarna spekulerar i att strålning från högenergielektroner kan vara ansvarig för dessa effekter.

Kopplingen mellan jorden och månen när det gäller vattenbildning och ytutveckling är fortfarande inte helt klarlagd. Ytterligare forskning, inklusive månuppdrag under NASA:s Artemis-program, kommer att vara nödvändig för att övervaka plasmaomgivningen och vattennärvaron på månens polära yta under olika faser av Månens resa genom jordens magnetsvans.

Källor:
– University of Hawai'i i Manoa, Nature Astronomy