Forskare upptäcker integrerad process för kolavskiljning och omvandling

Forskare vid MIT har upptäckt en banbrytande metod för att både fånga upp och omvandla koldioxidutsläpp genom en enda elektrokemisk process. Genom att använda en elektrod för att locka till sig koldioxid som frigörs från en sorbent har forskarna framgångsrikt omvandlat den till kolneutrala produkter. Denna upptäckt kan få betydande konsekvenser för att minska utsläppen från industrier som är notoriskt svåra att koldioxidutlösa, såsom stål- och cementproduktion.

Traditionellt har teknik för kolavskiljning involverat två separata processer, som var och en kräver en betydande mängd energi för att fungera. MIT-teamet siktar nu på att kombinera dessa processer till ett integrerat system som kan fånga upp och omvandla koldioxid från koncentrerade industriella källor. Det slutliga målet är att göra systemet helt förnybar energidrivet.

I en studie publicerad i tidskriften ACS Catalysis förklarar forskarna att effektiviteten av den elektrokemiska reaktionen beror på partialtrycket av koldioxid. Denna kunskap kan hjälpa till att optimera liknande system för att effektivt fånga upp och omvandla koldioxidutsläpp. Även om dessa elektrokemiska system kanske inte är lämpliga för att fånga upp utsläpp direkt från luften, är de väl lämpade för högkoncentrerade utsläpp som genereras av industriella processer.

Forskarna tror att detta integrerade system skulle kunna ge en lösning för avkarboniseringen av industrier som utmanar övergången till förnybar energi. Genom att fånga upp och omvandla koldioxidutsläpp kan dessa industrier minska sin miljöpåverkan samtidigt som de går över till mer hållbara metoder.

Teknik för avskiljning av kol involverar vanligtvis att fånga upp utsläpp från skorstenar med en kemisk lösning som binder med koldioxid. Den infångade gasen frigörs sedan genom höga temperaturer och kan lagras eller vidare omvandlas till användbara produkter. Dessa traditionella metoder är dock ofta dyra och energikrävande.

MIT-forskarna utvecklar ett elektrokemiskt system som inte bara återvinner infångad koldioxid, utan också omvandlar den till en användbar produkt. Detta integrerade tillvägagångssätt har potentialen att drivas helt av förnybar el, vilket gör det till en mer flexibel och hållbar lösning för koldioxidavskiljning och omvandling.

Källor:
– MIT – Massachusetts Institute of Technology